Kvalita ve vzdělávání

Autor: Marcela Erbeková <marcela.erbekova(AT)zsmnichovice.cz>, Téma: Hodnocení školy, Vydáno dne: 10. 01. 2009Co je kvalita ve vzdělávání? To je otázka, kterou si pokládá mnoho z nás. Někoho možná napadne – napíšeme testy, vyhodnotíme a každému žákovi či škole dáme příslušné místo v žebříčku. Jednoduché, spravedlivé. Zdánlivě. Odborníci se shodují, že hodnocení pouze podle písemných testů má mnoho nedostatků a je pouze jedním ze způsobů jak získat zpětnou vazbu ve vzdělávacím procesu. V některých státech mají zavedeny jednotné testy na konci základní či střední školy. I v českém školském zákoně se o jednotných testech hovoří - v 5. a 9. třídě. Několik let již probíhá pilotní ověřování a zatím se povinnost plošného testování všech žáků a škol odkládá. Je zde příliš ALE: Ve škole učíme pro testy nebo pro uplatnění dítěte v životě? Nebudeme se snažit „zbavit“ méně úspěšných žáků, protože negativně ovlivňují výsledky školy? Testy umí hodnotit znalosti, ale méně už dovednosti. Testy by měly ukázat tzv. přidanou hodnotu (to znamená, co žák studiem získal v rámci svých individuálních možností). Existují vůbec takové testy, které jsou vhodné pro všechny?
I naše škola se zapojuje do celostátního testování – zkoušeli jsme testy Scio, Cermat, byli jsme vybráni i do mezinárodního testování Pisa. Z přehledu výsledků testování byly vidět značné rozdíly: mezi žáky, třídami, školními roky i kritérii hodnocení jednotlivých testů. Interpretace výsledků je také rozdílná – většina testů využívá průměr nebo porovnání v rámci skupiny škol. Testy jsou pouze jedním z nástrojů hodnocení. Všechny výsledky testování jsou rovněž zpracované pro jednotlivého žáka. Společně pak tyto údaje porovnáváme ve vztahu k jednotlivci i třídě jako celku. Zjištěné skutečnosti slouží ke zlepšování práce všech účastníků vzdělávacího procesu (žák – učitel – škola). Výsledky testování jsou zasílány pouze vedení školy a nejsou určeny pro veřejnost či k vytváření „žebříčku škol“.
Co je to tedy kvalita ve vzdělávání? Najít jednu definici je nemožné. Nedávno jsem od svého holandského kolegy slyšela tuto interpretaci: „Kvalita je dodržení toho, co jsem slíbil“. My v našem školním vzdělávacím programu máme řečeno, že jsme „Mnichovická škola pro všechny“. A o to se snažíme.
Mgr. Marcela Erbeková