e-Žákovská knížka

Autor: webmaster <ales.bitter(AT)hasici-kostelecncl.cz>, Téma: Informace o škole, Vydáno dne: 02. 09. 2011

Od školního roku 2010/2011 se na naší škole zavedl systém elektronické žákovské knížky pro žáky
II. stupně (4. až 9. ročník). Hlavní výhody elektronické žákovské knížky:

  • Elektronická žákovská je systém, který umožňuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu získávat informace o studiu Vašeho dítěte prostřednictvím sítě Internet
  • Přístup k vlastním datům v e-Žákovské knížce mají díky zabezpečenému přístupu přes originální uživatelské jméno a heslo zároveň i žáci. Mohou si tak udržovat přehled o všech známkách z jednotlivých předmětů
  • Máte aktuální informace o rozvrhu a jeho změnách (např. suplování)
  • Máte okamžitý přehled o klasifikaci a chování Vašeho dítěte (známky, neomluvené hodiny, nepřítomnost ve výuce, kázeňská opatření)
  • Jednoduše omlouváte Vaše dítě z výuky v souladu s podmínkami stanovenými ve školním řádu školy
  • Odpadá časté úmyslné či neúmyslné zapomínání a ztráta papírové žákovské knížky 

 

Zabezpečení aplikace

Pro elektronickou žákovskou knížku na naší škole je použit systém Bakaláři. Každý žák a rodič má své originální uživatelské jméno a heslo, pomocí kterého jsou mu zpřístupněny pouze jemu určené informace. Systém byl certifikován a vyhovuje zákonu o ochraně dat.