ZŠ T. G. Masaryka a ROSa se staly adoptivními rodiči

Autor: Milena Flajžíková <(at)>, Téma: Žákovský parlament, Vydáno dne: 31. 08. 2012

Školní žákovský parlament inicioval charitativní akci na podporu zvířete z pražské zoologické zahrady.

Pštros ve znaku města Mnichovice nás inspiroval k adopci právě tohoto zvířete.

Emu hnědý – je tedy naše adoptované „dítě".Na podporu opeřence školní žákovský parlament uspořádal na závěr loňského školního roku „Pštrosí olympiádu“.

Do jednotlivých sportovních i vědomostních disciplín se zapojila celá škola - starší žáci pomáhali s organizací, mladší zapáleně a vytrvale soutěžili.

Dobrovolné vstupné přispělo na adopci částkou 2 558,Kč - celkový roční finanční příspěvek činí 5000,-Kč, (zbytek tedy zaplatila ROSa).

Všem, kdo se zapojili do projektu adopce pštrosa - ať už finanční nebo jinou podporou, DĚKUJEME!

 

Za ŽP Ladislava Kočvarová