2. pštrosí olympiáda

Autor: Milena Flajžíková <(at)>, Téma: Žákovský parlament, Vydáno dne: 04. 09. 2013

Poslední týden června mnichovická škola pod patronátem školního žákovského parlamentu uspořádala II. ročník  „Pštrosí“ olympiády, pro nepřízeň počasí tentokrát v prostorách školy.Na chodbách, v šatnách a v tělocvičně byli připraveni loňští deváťáci a členové parlamentu, kteří s nejrůznějšími disciplínami - olympijskými  i netradičními - pomáhali. Děti mohly přenášet pštrosí vejce, zkoušet kolik udělají pštrosích kliků a dřepů za 1 minutu, kopaly a házely pštrosím vejcem, skládaly pštrosí  puzzle a kostky, malovaly pštrosa poslepu, nestrkaly hlavu do písku ani před luštěním  pštrosí  sudoku  a vědomostním pštrosím kvízem ze zoologie   a tak dále a tak dále, zkrátka den ve znamení procvičení těla i ducha v pštrosí atmosféře.

Na olympiádu děti vybíraly i dobrovolné vstupné – škola a ROSa totiž opět adoptuje pštrosa ze ZOO Praha- částka 5000,- Kč  byla dokonce i překonána - proto děkujeme VŠEM, kteří přispěli i kteří se aktivně do netradiční soutěže zapojili.

Za žákovský parlament  Ladislava Kočvarová - učitelka.