Pochod kocoura Mikeše – 21. září 2013

Autor: Milena Flajžíková <(at)>, Téma: Žákovský parlament, Vydáno dne: 16. 10. 2013

     I v letošním školním roce byla škola zapojena do organizace tradičního - v tomto roce již 10. jubilejního turistického pochodu „Po stopách kocoura Mikeše“, který pořádá město Mnichovice.

Žákovskému parlamentu se podařilo zajistit výborné pomocníky, kteří pracovali ve stáncích s registrací, prodávali upomínkové předměty, v převlecích z pohádek  Josefa Lady rozdávali  buchty na posilněnou u startu a razítka se sladkostmi  na kontrolách při pochodu samotném.

Pochod se vydařil, cca 1600 spokojených turistů je toho dokladem.

Děkujeme za pomoc!

Za žákovský parlament jeho koordinátorka Mgr. Ladislava Kočvarová.