Projekt Erasmus+ E.C.B.C. 2014-2016

Autor: Dominika Švehlová <dominika.svehlova(at)zsmnichovice.cz>, Téma: Mezinárodní aktivity, Vydáno dne: 19. 10. 2014

A máme tu další mezinárodní spolupráci v rámci projektu Erasmus+. Náš v pořadí čtvrtý evropský projekt partnerství škol Erasmus+ s názvem E.C.B.C. (European Contest: a Bilingual Challenge – Evropská soutěž: dvojjazyčná výzva) byl schválen koncem září 2014. Na projektu budeme spolupracovat dva roky spolu se školami ze Španělska, Itálie, Polska, Německa, Francie a Turecka. 

Více aktuálních informací včetně ukázek naší práce a fotek z uskutečněných výjezdů najdete na www.europeancontest.euCílem projektu je navázat přátelství a profesní spolupráci se žáky, učiteli a rodiči škol ve zmíněných zemích, lépe poznat jejich kulturu, každodenní život a v neposlední řadě si pořádně procvičit angličtinu. V rámci dvou let postupně s dětmi navštívíme každou zemi a zároveň se také staneme hostitelskou zemí. Témata pro jednotlivá setkání jsou: Kulturní dědictví a hudba, Dětská literatura, Zdraví a sport, Životný styl a jeho různé varianty, Krajina a místa mé rodné země, Historické osobnosti a události a Umění: způsob komunikace.

            První výjezd nás čeká již v tomto kalendářním roce - první týden v prosinci pojedou pečlivě vybraní žáci 2. stupně do Španělska. Pátek 17. 10. 2014 jsme využili k přípravám na tento výjezd. Připravili jsme prezentaci, ve které se krátce představíme a představíme také hlavní památky – kulturní dědictví – Mnichovic a okolí; vybrali jsme národní písničku a vytvořili jsme ve škole nástěnku, kde si každý může přečíst základní informace o našem projektu. 

            Přeji našemu projektu a jejím účastníkům, ať je stejně úspěšný jako ty předešlé a ať navázaná přátelství vydrží co nejdéle.

 

            Mgr. Dominika Švehlová

            Koordinátorka projektu za ČR