Výlet do Koněprus

Autor: Lenka Musilová <lenka.musilova(at)zsmnichovice.cz>, Téma: Školní družina, Vydáno dne: 10. 12. 2017

Vánoce se blíží. První adventní víkend jsme se s dětmi z 1.C a 1.D, za doprovodu paní učitelky Fabiánové, Matějovské a Volkové, zúčastnili výletu do Koněpruských jeskyní. V pátek 1.12.2017 nás po vyučování vyzvedl autobus s čerty na palubě a odvezl nás do Koněprus. Cestou řekl čert dětem, co je v jeskyni čeká a pak jim pustil pohádku Peklo s princeznou, aby jim cesta rychleji utekla.


 

1
2
3


Po příjezdu jsme vyšlapali kopec a nahoře na nás čekala čertice, která nás doprovodila do jeskyně. V jeskyních na nás čekalo PEKLO. Čerti a čertice děti trochu poškádlili a postrašili. Někteří skončili v pytli, ale nakonec nás všechny propustili a poslali do NEBE, kde na nás čekal Mikuláš s andělem.

Děti Mikulášovi zazpívaly písničku a odříkaly básničky, byly pochváleni za dosavadní úspěchy ve škole, že se snaží být ohleduplní a poslouchají rodiče a paní učitelky. Mikuláš dětem rozdal balíčky s dobrotami a propustil nás.

Plni nových zážitků, pocitů a s úlevou, že nikdo nezůstal v moci pekla jsme se vydali zpět k autobusu. Výlet se vydařil a my se teď budeme ještě více těšit na Vánoce.