Záchranáři ve družině

Autor: Roman Kelbich <r.kelbich(at)gmail.com>, Téma: Školní družina, Vydáno dne: 20. 11. 2019

V rámci prohloubení znalostí ohledně první pomoci jsme do naší školní družiny pozvali instruktory z Českého červeného kříže. Ukázky byly uzpůsobeny věku dětí, zúčastnily se jich děti z 1. - 5. tříd.

Pod vedením instruktora Michala Tasche a jeho kolegyně si děti mohly vyzkoušet první pomoc při nejčastějších zraněních, (např. výron kotníku, zlomeniny, popáleniny, poranění cizím předmětem a další) Dále také prováděly resuscitaci na figuríně dítěte i dospělého člověka. Ukázán jim byl i automatický defibrilátor, který je k dispozici i v našem městě a to konkrétně na dvou místech (Obecní úřad a Hasičárna). Přestože namaskovaná zranění vypadala velmi důvěryhodně, děti to braly statečně a dokonce je to bavilo.

kolektiv školní družiny