Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 227 nalezených)

* Možná přijde i Mikuláš 8Číst celé... | Vydal(a): Pavla Brůhová, dne 29. 11. 2010 | Tisk

* Výsledky Dějepisné olympiády


Dnes, v pondělí 29. listopadu, proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády pořádané Národním institutem dětí a mládeže (Nidm). Soutěž je pro celou republiku jednotná a pořádá se každoročně. Letošní, již 40. ročník, nesl název "Ve zdraví i v nemoci (od šamana po penicilin)".

Výsledky (bez udání počtu bodů) jsou následující:

1. místo Elizabeth Balková (8.A)

2. místo Matyáš Křeček (8. A)

3. místo Kateřina Linhartová (8.A)                                                                          Gratulujeme!!!


Vydal(a): Pavla Brůhová, dne 29. 11. 2010 | Tisk

* Olympiáda z ČJ


Ve středu 1. prosince se bude konat školní kolo olympiády z ČJ, vytvořené tradičně společností Nidm. Proto zvu všechny žáky z řad 8. a 9. třídy, pro něž nejsou hodiny češtiny pouze "stresem z i/y", ať se během úterý 30. 11. přihlásí v kabinetě ČJ (P. Brůhová, L. Kočvarová).

Vydal(a): Pavla Brůhová, dne 29. 11. 2010 | Tisk

* Kroužek angličtiny s Andrew


Výuku angličtiny v 1. a 2. třídách doplňuje kroužek s rodilým mluvčím - vede ho student z USA Andrew za pomoci p. učitelky Eriky Marišové. Každý čtvrtek se děti scházejí v odpoledních hodinách, aby si procvičily angličtinu. A opravdu je to baví!

Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 19. 11. 2010 | Tisk

* Školní kolo Dějepisné olympiády


V příštím týdnu se bude konat školní kolo Dějepisné olympiády vyhlašované tradičně společností NiDM. Letos se jedná již o 40. ročník! Prosím zájemce z řad 8. a 9. třídy, aby se přihlásili v kabinetě českého jazyka (P. Brůhová, L. Kočvarová). Tematické zaměření ročníku zní "Ve zdraví i v nemoci"(Od šamana po penicilin).

Vydal(a): Pavla Brůhová, dne 16. 11. 2010 | Tisk

* Závěrečné práce deváté třídy


I v letošním roce si naši deváťáci vybírají témata, konzultanty, sestavují harmonogramy…Je to tady opět! Závěrečné práce!

Číst celé... | Vydal(a): Pavla Brůhová, dne 18. 10. 2010 | Tisk

* Večer v Týnci nad Sázavou


V sobotu 29. 5. 2010 byly děti, které v dubnu čistily řeku Sázavu, pozvány na slavnostní večer společnosti Posázaví ve Společenském centru v Týnci nad Sázavou.

Byl pro ně připraven pěkný pořad, zazpívala v něm Aneta Langerová, patronka akce Čistá řeka Sázava a skupina SPB.

Děti z Mnichovic se na jevišti sešly s dědkem Sázavou a pro ostatní připravily výstavku svých výrobků z plastových lahví.

                                                                                                 Lada Barešová

Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 20. 07. 2010 | Tisk

* Úspěšnost přijetí žáků na střední školy


      Končí školní rok 2009/2010 a zároveň naši Základní školu T.G. Masaryka Mnichovice opouští 49 absolventů devátého ročníku. Jak byli úspěšní v přijímacích řízeních na gymnázia, lycea, střední školy či odborná učiliště?

Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 20. 07. 2010 | Tisk

* Čtvrťáci v Open Gate


 Ve středu 9.6. 2010 navštívili žáci obou čtvrtých tříd Základní školy T. G. Masaryka v Mnichovicích Gymnázium Open Gate v Babicích. Studenti gymnázia připravili pro kamarády z Mnichovic vědomostní soutěž v angličtině. Během dopoledne si děti v rámci návštěvy prohlédly celou školu, vyzkoušely jízdu na koníčcích a zasoutěžily v bazénu.

Doufáme, že navázaná spolupráce bude ku prospěchu oběma školám a bude pokračovat v elektronické podobě. Děti si tak v rámci výuky procvičí nejen angličtinu, ale i práci s počítačem.

                                                                           Lada Barešová, Lenka Zajíčková

Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 20. 07. 2010 | Tisk

* Prevence sociálně-patologických jevů na ZŠ T. G. Masaryka


Stejně jako v předchozích letech jsme se i letos na naší škole věnovali prevenci sociálně-patologických jevů. Jak už u nás bývá zvykem, i v tomto roce jsme spolupracovali s JUDr. Karlem Kašparem. Zavedli jsme však i dvě novinky. První z nich je nově navázaná spolupráce s benešovským K- centrem Magdaléna. Pracovnice K- centra se věnovala našim žákům 7. ročníku po dobu dvou 3 hodinových bloků. Otevřeně s dětmi komunikovala na předem zvolená témata. Další novinkou byla beseda s panem Baštou z Domu světla. Tématem besedy bylo HIV, AIDS a byla určena pro žáky 9. ročníků. Žáci se důkladně seznámili s riziky nezodpovědného sexuálního života. Vzhledem k tomu, že v současné době není prevenci HIV věnováno příliš mnoho pozornosti, domníváme se, že by bylo vhodné začlenit tyto besedy i do následujících let.

Jak spolupráce s K-centrem tak i beseda pana Bašty měla u žáků pozitivní ohlas. Budeme se snažit přinášet našim žákům takto efektivní prevenci i v následujících školních letech.

                                                                                               Mgr. Lucie Zilcherová


Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 20. 07. 2010 | Tisk

* Pohár mladých atletů v Senohrabech


V pondělí 31.5. 2010 se na fotbalovém hřišti v Senohrabech setkali žáci tří škol ve věku šest až dvanáct let, aby si zazávodili v atletických disciplínách.

Žáci naší školy si vedli znamenitě a putovní pohár přivezli do Mnichovic. Akce se i přes nepřízeň počasí vydařila a na hřišti vládla přátelská atmosféra.

Lenka Zajíčková a Lada Barešová
Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 20. 07. 2010 | Tisk

* Deváťáci obhajují své práce


Závěrečné práce 9. ročníků probíhají na naší škole již pátým rokem. I když se tento úkol jeví jako náročný, přináší deváťákům mnoho pozitiv, jež využijí nejen v dalším studiu, ale i v pracovním životě.

 

Číst celé... | Vydal(a): Pavla Brůhová, dne 11. 06. 2010 | Tisk

* Mnichovické kramaření


10. ročník Mnichovického kramaření proběhne v sobotu 22. května 2010.

http://www.ricansko.info/clanky/mnichovice-se-chystaji-kramarit-jiz-po-desate

Výtěžek z letošníku ročníku mnichovického kramaření využijeme na nákup interaktivních tabulí.

Od nového školního roku budou všechny třídy 1. stupně vybaveny interaktivní tabulí s připojením k internetu.


Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 21. 05. 2010 | Tisk

* Čistý Ladův kraj 2010


     Sobotního rána 17. dubna 2010 se sešli žáci Základní školy T.G. Masaryka Mnichovice v rámci akce „Čistý Ladův kraj“ již tradičně na úklidovou brigádu města, ve kterém sice někteří přímo nebydlí, ale školu zde navštěvují.


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 09. 05. 2010 | Tisk

* Čistá řeka Sázava


Ve dnech 15. - 18.dubna se děti ze Základní školy T.G.M v Mnichovicích pod vedením učitelek Lady Barešové a Lenky Zajíčkové zúčastnily ekologicky zaměřené akce Sdružení Posázaví „Čistá řeka Sázava“.

Za tři dny se na našem úseku ze Sázavy do Zlenic uklidilo na 18 km břehů řeky. Děti s ostatními dobrovolníky zažili tábornickou pohodu, radost z dobře odvedené práce i spoustu legrace.

Těšíme se na další podobné, pro přírodu prospěšné akce.

Lada Barešová, Lenka Zajíčková
Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 09. 05. 2010 | Tisk

© Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha-východ, www.zsmnichovice.cz. Webmaster

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v jazyce PHP.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server