Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 227 nalezených)

* Žáci naší školy při slavnostním otevření zrekonstruovaného mnichovického náměstí


V úterý 4. prosince 2012 bylo slavnostně otevřeno nově zrekonstruované mnichovické náměstí.

Na této slavnostní akci se také podíleli naši žáci - Katka Hoštičková, Kristýna Vojířová a Adélka Jelínková - holky recitovaly báseň pana Marečka, napsanou speciálně pro tuto příležitost. 

Úplně sama před celým náměstím krásně zazpívala Nelinka Jelínková a pak se přidali žáci obou třetích tříd a ti zahráli na flétny a sborem zazpívali pěknou písničku Petra Skoumala o tom, že všeho je na světě moc, jen to životadárné slunce je jedno - stejně jako v Mnichovicích je jedno nově zkrásnělé náměstí.

 

 


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 16. 12. 2012 | Tisk

* Mikulášové, andělé a čerti v naší škole


Pátého prosince se i v naší škole slavil svátek svatého Mikuláše, a proto si tyto nebeské posly a jejich pomocníky vyrobili žáci druhého stupně s paní učitelkou Stárkovou.

 


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 08. 12. 2012 | Tisk

* Podzimní den


Podobně  jako  jsme v loňském školním roce přivítali jaro v barvách žluté a zelené,
na  čtvrtek 22. listopadu  školní žákovský parlament naplánoval  PODZIMNÍ DEN, a proto jsme přišli
do školy oblečeni v odstínech  podzimu. Hnědá, oranžová, žlutá a červená vnesla do budovy školy klidnou  atmosféru a shromážděni v učebně výtvarné výchovy jsme si společně zazpívali, děti zahrály na flétny a podle slov jednoho ze žáků sedmé třídy, jsme  se zkrátka zase všichni na chvíli sešli. 

Pocit sounáležitosti je nutnou součástí našeho pobývání  ve škole a myslím, že všichni, kteří si ve čtvrtek ráno vzpomněli a oblékli se do „smluvených“  barev, ho měli možnost zažít. A to je dobře…
Další „BAREVNÝ DEN“  bude ve znamení zimy… jaké barvy se nabízí, co myslíte???


Za žákovský parlament, Laďka Kočvarová

Číst celé... | Vydal(a): Karel Kafka, dne 26. 11. 2012 | Tisk

* Noc ve 3. B


V naprosté většině dní během školního roku celá škola v podvečer ztichne. Avšak v pátek 9. listopadu to bylo trochu jinak. V půl šesté ji znovu rozezněly dětské hlásky třeťáků, kteří si přišli vyzkoušet spaní ve škole.

Přinesli jsme si s sebou spacáky, karimatky, maminky napekly spoustu dobrot na sobotní snídani a všichni jsme byli zvědaví, jaká asi bude škola během noci.

Zašli jsme do pizzerie na večeři, podívali se na večerní mnichovické náměstí a hřiště na Podhorkách.

Abychom školu důkladně prozkoumali, prošli jsme za svitu rozsvícených svíček celou dlouhou chodbu - na konci se všichni statečně podepsali. Ve třídě jsme si zatančili a potom se uložili do spacáků ke spaní.

Školní strašidlo se neobjevilo a všem se noc ve škole moc líbila.

 

Za třeťáky Milena Flajžíková

 


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 13. 11. 2012 | Tisk

* Krásné vyhlídky


Do projektu „Krásné vyhlídky“ Klubu seniorů Mnichovice ve spolupráci s obcemi Struhařov, Mnichovice, Klokočná  a Ladovým krajem za podpory MAS Říčansko se zapojila i ZŠ T. G. Masaryka.

V pátek 9. 11. se odpoledne sešli sedmáci, osmáci a někteří pedagogové k dobrovolné brigádě. Od školy jsme se vydali k Myšlínu kopírovat nově vybudovanou stezku. Tady jsme se setkali s paní starostkou Struhařova Mgr. Dagmar Zajíčkovou. Ta dětem vysvětlila účel projektu. Zde jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna se vydala likvidovat černou skládku a druhá vybírat kamení z nově oseté stezky. Kameny by bránily jak bezpečné turistice, tak vysekávání a udržování mechanizací. Nebe se jako zázrakem rozjasnilo a za asistence sluníčka nám práce rychle utíkala. Děti se dobře bavily a já cítila velmi cennou sounáležitost dětí s přírodou, se svým krajem i svými učiteli. Už proto mají tyto akce pro mladé lidi obrovský význam k utváření jejich smýšlení.

Tímto chci všem zúčastněným dětem ještě jednou velmi poděkovat.

Ing. Lenka Zajíčková

 

Dovoluji si touto cestou velice poděkovat za aktivitu dětí při brigádě na nově vznikající naučné stezce Krásné vyhlídky. Všichni, kdo pod vedením paní učitelky Lenky Zajíčkové přišli, se velmi snažili a i se zajímali o vlastní projekt. Odvedli kus užitečné práce.

Těším se na další spolupráci třeba při slavnostním otevření stezky.

 

Se srdečným pozdravem
Mgr. Dagmar Zajíčková, starostka obce Struhařov

 

 

 

 

 

 Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 13. 11. 2012 | Tisk

* Hlasování - nejkrásnější nádraží v ČR


Vážení rodiče a přátelé naší školy!

Podpořte prosím svým hlasem hlasování o nejkrásnější nádraží roku 2012 - Mnichovice se dostaly do finále také díky práci našich dětí, které je vyzdobily krásnými obrázky na motivy Josefa Lady.

O desítce finalistů rozhodovala ze stovek nominací odborná porota.

Dále hlasuje veřejnost, která rozhodne o vítězi.

 

 

Hlasovat můžete na adrese www.nejnadrazi.cz elektronicky, přes mail.

Nebo smskou NADRAZI MNICHOVICE nebo NADRAZI 6 na číslo 736 300 202. Standardní cena odchozí SMS. Je dovolen pouze jeden hlas na jedno číslo. Přijetí ani nepřijetí hlasu není potvrzováno nebo oznamováno. Formát SMS je u každé stanice uveden.

Hlasovat můžete také prostřednictvím hlasovacích archů, které budou k dispozici v čekárně na nádraží, na podatelně úřadu, v informačním centru, v základní škole, mateřské školce a ordinacích praktických lékařů v Mnichovicích.

Hlasovat mohou i děti prostřednictvím hlasovacích archů, které budou k dispozici u třídních učitelů.


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 23. 10. 2012 | Tisk

* Prevence sociálně patologických jevů v naší škole


 Škola má za sebou první měsíc plného provozu. Hlavním posláním je děti v ní něčemu naučit, zároveň přispět i k formování zdravé, sebevědomé a sociálně vyzrálé osobnosti, která se v dnešním světě bude dobře orientovat a bude moci žít šťastný a spokojený profesní i osobní život.


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 07. 10. 2012 | Tisk

* Škola začala - všichni pilně pracují


Zatímco prvňáčci si zvykají si na pravidelný režim školáka, sžívají se s novým prostředím a učí se první písmena, deváťáci si zvolili témata svých závěrečných prací.

V průběhu celého školního roku budou ve dvou vyučovacích předmětech zpracovávat vlastním výběrem zvolenou problematiku - např. pozemní hokej, včely, John Deer, galaxie a mlhoviny, nespavost, ledovce, nohejbal apod. Výsledkem jejich snažení bude písemná verze práce, kterou budou opět obhajovat při veřejných prezentacích na konci června 2013.

Mgr. Ladislava Kočvarová


 


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 07. 10. 2012 | Tisk

* Pštrosí olympiáda


Škola (iniciativou žákovské školního parlamentu) a ROSa v letošním školním roce adoptovala pštrosa z pražské ZOO. V souvislosti s touto aktivitou připravili na středu 27. června 2012 učitelé spolu s žáky 7. až 9. tříd školní "Pštrosí olympiádu". Pro děti budou připraveny soutěžní disciplíny - venku na hřišti, v případě špatného počasí ve škole. Výtěžek z dobrovolného startovného na olympiádě bude věnován právě na podporu tohoto opeřence.

Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 27. 06. 2012 | Tisk

* Deváťáci obhájili své závěrečné práce


I letošní školní rok naši deváťáci zakončili obhajobou svých závěrečných prací.

V pondělí 18.6. a v úterý 19.6. byla multimediální učebna přístupna nejen žákům naší školy, ale i veřejnosti.
Před čtyřčlennou komisí, která byla složena z učitelů, vedení školy a v pondělí paní učitelky z pražské Základní školy Na Slovance, žáci dokázali prezentovat jimi zvolené téma, kterému se věnovali v předmětu závěrečné práce a pracovní činnosti- PC po celý školní rok.
Mohli jsme se tak dozvědět mnohé o historii nožířství, o Jawě 50, cukrovce, mažoretkách, graffiti, heroinu, starověkém Egyptě, Koněpruských jeskyních, fotbalu, lezení na horolezeckých stěnách, skákání na koloběžkách, skateboardingu, Lidicích, křišťálových lebkách a Titanicu. Témata tedy dosti odlišná, což koresponduje i s různými zájmy žáků.

Právě toto kritérium- tedy opravdový zájem o danou věc- se stalo zásadním v kvalitě zpracování celé závěrečné práce, ať už její písemné podoby či powepointové verze.

Vypracování a obhajoba závěrečné práce je bezesporu úkol náročný, přináší ovšem deváťákům mnoho zkušeností, jež využijí nejen v dalším studiu, ale hlavně v pracovním i osobním životě. Schopnost hledat, třídit, vybírat a zpracovávat informace, obohacovat je o své myšlenky a zkušenosti, vše vyjádřit v písemné i ústní podobě, pracovat dle daného časového harmonogramu. Prokázat znalost tématu, jistou úroveň vyjadřovacích schopností, dovednost reagovat na otázky a pracovat s informačními technologiemi (PC, intraktivní tabule Smart), dokázat zhodnotit sebe sama a přijmout hodnocení od spolužáků i učitelů- v tom vidíme smysl závěrečných prací a označujeme je proto za vyvrcholení základního vzdělávání na naší škole.Všem deváťákům tedy gratulujeme k úspěšnému (výbornému, průměrnému či uspokojivému) obhájení svých závěrečných prací!

Mgr. Ladislava Kočvarová- učitelka


Číst celé... | Vydal(a): Karel Kafka, dne 22. 06. 2012 | Tisk

* Kramaření 2012


Letošní "Kramaření" se opravdu povedlo.

Mnichovické náměstí, tak jako každý rok, ožilo stánky, pódiem a hlavně spoustou dětí. Naše škola opět přispěla významným dílem. Po vystoupení předškolních dětí zahájila program školy taneční skupina pracovně nazvaná "Úči". Pak už následovalo jedno vystoupení za druhým. Nikdo nezklamal. Bylo se na co dívat, počasí nám přálo a nálada byla skvělá.

Tak zase za rok.


Číst celé... | Vydal(a): Karel Kafka, dne 02. 06. 2012 | Tisk

* Čistý Ladův kraj 2012


Den Země, který byl v letošním roce vyhlášen na 22. 4. je „oslavován“ v mnoha zemích Evropy a Česká republika není výjimkou. Mnozí z nás se na „oslavách“ aktivně podíleli – uklízeli své okolí, buď sami od sebe, nebo koordinovaně v organizovaných skupinách.

 V sobotu 21. 4. se k akci Čistý Ladův kraj již tradičně připojilo i město Mnichovice a s ním také naše škola.


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 30. 04. 2012 | Tisk

* 1. A potěšila obyvatele "Senior Domu Marta" v Říčanech


U nás ve škole se učíme číst, psát, počítat i kreslit. To ale není vše! Chceme se k sobě chovat pěkně.

No, někdy to dá hodně práce, ale nevzdáváme se. Špatných vztahů kolem sebe vidíme dost a dost, tak proč nebýt jedni z těch, kteří budou k sobě tolerantní, budou pyšní na to, že někomu v nouzi pomohli…


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 22. 04. 2012 | Tisk

* Čistá řeka Sázava 2012


     Tak jako každým rokem jsme se s dětmi již tradičně zúčastnili ve dnech 14. 4 – 15. 4. 2012 akce pořádané Posázavím ke Dni Země – Čistá řeka Sázava.

Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 16. 04. 2012 | Tisk

* 1. ŠKOLNÍ PLES


V sobotu 24. března 2012 proběhl v sále Mnichovické krčmy první školní ples. Setkání učitelů, rodičů, bývalých žáků a všech přátel naší školy se opravdu vydařilo. Podívejte se na fotografie! 


Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 01. 04. 2012 | Tisk

© Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha-východ, www.zsmnichovice.cz. Webmaster

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v jazyce PHP.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server