Počet zobrazených článků: 6 (z celkem 6 nalezených)

* Školní jídelna je v provozu od 2. září 2021


Všichni žáci, kteří jsou přihlášení ke stravování (tzn. nově přihlášení žáci i žáci, kteří se ke stravování přihlásili v minulých školních letech), MAJÍ AUTOMATICKY PŘIHLÁŠENÉ OBĚDY OD ČTVRTKA 2. ZÁŘÍ.

V případě, že žák nepůjde na oběd, je nutné oběd odhlásit nejpozději do 7,00 hodin daného dne.

Třídy 2. B a 3. A přecházejí z malé školy na náměstí do velké školy Bezručova a budou se stravovat v sále Mnichovické krčmy - POTŘEBUJÍ ČIP.

V měsíci září se vydává jen menu č. 1 v obou výdejnách. 


Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 27. 08. 2021 | Tisk

* Informace o placení stravného


Stravné se platí zálohově, nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce, aby byla platba zaúčtována do posledního dne na bankovní účet školní jídelny č. 181913262/0300 (výjimka splatnosti je povolena jen v měsíci září). Pokud neobdržíme Vaši platbu na daný měsíc včas, budeme muset Vaše dítě ze stravování dočasně odhlásit.

Způsoby platby stravného: trvalým příkazem (TP), nebo převodem na účet. Doporučujeme Vám platbu pomocí TP, budete platit pravidelně každý měsíc a předejdete tomu, že platbu nestačíte uhradit v daném termínu a Vaše dítě zůstane bez oběda.
U každé platby je nutné uvést správný variabilní symbol. Bez uvedení správného symbolu není možné platbu identifikovat.
Platba trvalým příkazem: Splatnost TP si zadejte k datu 15tého předcházejícího měsíce (tzn. na říjen - 15. září 2021 – tzn. poslední platba pro školní rok 2021/2022 se uskuteční ke dni 15. května 2022 – stravné na červen), na částku ve výši 22 pracovních dní x cena oběda (podle věkové skupiny uvedené na přihlášce). Variabilní symbol je stále stejný po celou dobu školní docházky Vašeho dítěte. Vyúčtování přeplatku bude provedeno v červenci 2022. V případě dřívějšího ukončení provozu školní jídelny budou přeplatky vráceny následující měsíc. Přeplatek bude vrácen na Váš účet, jehož číslo jste uvedli na přihlášce. Přeplatky v příštím roce 2022, budeme vracet všem strávníkům.

V případě změny čísla Vašeho účtu, prosíme o včasnou informaci v kanceláři ŠJ (sál Mnichovické krčmy). V případě onemocnění žáka může být první den vydán oběd do přinesených nádob (od 11:00 – 11:30 hod. a od 14:00 – 14:15 hod). Ostatní dny je nutné odhlásit. Odhlášky obědů budou přijímány do 7:00 hod. odhlašovaného dne. Odhlášky můžete provádět osobně v kanceláři ŠJ (sál Mnichovické krčmy), prostřednictvím SMS na tel. 730 140 547, dále také na e-mail : jidelna@zsmnichovice.cz a přes OS na internetu (www.zsmnichovice.cz), kde můžete sledovat současně i výši finančního kreditu.


Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 27. 08. 2021 | Tisk

* Přihláška ke stravování pro nové strávníky


Přihlášku vyplňuje nový strávník a je platná po celou dobu docházky do ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice.

Vyplněnou přihlášku odevzdejte v kanceláři školní jídelny. 

Soubor ke stažení (680 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 27. 08. 2021

* ŠKOLNÍ JÍDELNA V ROCE 2021/2022


Z důvodu výstavby nové školní jídelny je zabezpečeno stravování dovozem obědů z vývařovny Arter Říčany. Výdej stravy probíhá na dvou místech.

Pro žáky z malé školy ve výdejně „Na schůdkách“ na Masarykově náměstí (jednotné menu, děti nepotřebují čip).

Pro žáky z velké školy Bezručova v náhradních prostorách v sále Mnichovické krčmy. Strávníci mají možnost výběru z nabídky 2 menu (objednávkový systém přes internet).

Každý strávník musí mít čip (150,- Kč) – k zakoupení v kanceláři školní jídelny v sále Mnichovické krčmy.

• IZO školní jídelna: 113 800 029

• IZO školní jídelna – výdejna: 181 109 034

Vedoucí školní jídelny: Helena Blažková Kontakt: +420 730 140 547, 323 640 331, jidelna@zsmnichovice.cz

Číslo bankovního účtu školní jídelny: 181 913 262/ 0300

Ceny stravného od 1. 9. 2021: Děti 7-10 let – 29,-Kč, Děti 11-14 let – 31,- Kč, Děti 15+ – 34,-Kč


Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 26. 08. 2021 | Tisk

* Skončil jeden školní život


Ne, nebojte, nejde o život lidský, ale JEN o budovu. Naše stará a nevyhovující jídelna ve škole Bezručova už jde definitivně k zemi. Povedlo se to, o co se již po dlouhá léta usilovalo: STAVBA NOVÉ ŠKOLNÍ JÍDELNY ZAČALA.

Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 15. 04. 2021 | Tisk

* Návod na používání e-jídelníčku


Vážení rodiče,

 

v příloze najdete návod na používání e-jídelníčku.

Soubor ke stažení (16 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 11. 11. 2014

© Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha-východ, www.zsmnichovice.cz. Webmaster

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v jazyce PHP.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server