Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 37 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-37 |

* Výjezd našich žáků na Sicílii - březen 2015


Naši žáci jsou aktivně zapojeni do projektů přesahujících nejen naši školu, ale i Mnichovice a dokonce také Českou republiku.

Účastníme se mezinárodního projektu v rámci evropského partnerství škol - ERASMUS+ s názvem E. C. B. C. (European Contest: a Bilingual Challenge = Evropská soutěž: dvojjazyčná výzva), na kterém spolupracujeme se školami ze Španělska, Itálie, Polska, Německa, Francie a Turecka. Tento projekt byl schválen v září a do této doby žáci již absolvovali výjezd do Španělska a v týdnu po jarních prázdninách do Catanie, hlavního města Sicílie.


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 03. 05. 2015 | Tisk

* INVESTOVÁNÍ HROU


Naše škola se zapojila do projektu "Investování hrou"

(registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0016), jehož cílem je vzdělávání žáků v oblasti finanční gramotnosti. Tento projekt je financován prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Mgr. Aneta Vránová a Mgr. Veronika Antonínová, koordinátorky projektu


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 19. 02. 2015 | Tisk

* Benefiční akce na obnovu hřiště na Podhorkách - projekt Extra třída 7.B


Vážení rodiče a přátelé školy

Naše 7.B se letos zapojila do akce Extra třída a zpracovala projekt na Benefiční akci na obnovu hřiště na Podhorkách.

Na jejich dosavadní práci se můžete podívat na následujícím odkazu 

http://www.extratrida.cz/projekt/www/projektova-nastenka/?idProjektu=178 

Prosím posílejte nám like/facebook a kudy budete chodit, tudy prosím rozhlašovat:-)

Doufáme, že projekt schválí a že se všichni na benefiční akci potkáme.

 

Děkujeme za podporu

Třídní učitelka 7.B - Dominika Švehlová 

 


Číst celé... | Vydal(a): Dominika Švehlová, dne 25. 11. 2014 | Tisk

* Odplouváme dál


Naše škola se zapojila do projektu "Odplouváme dál", který je prioritně určen žákům 8. a 9. ročníků. Bližší podrobnosti najdete v tomto souboru.
Soubor ke stažení (129 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 26. 10. 2013

* EUpenizeskolam.cz


plakat_penizeskolam

Vydal(a): webmaster, dne 06. 10. 2012 | Tisk

* Metodická a jazyková podpora výuky AJ na ZŠ


Název projektu: Metodická a jazyková podpora výuky AJ na ZŠ

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3787

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Název/obchodní firma zadavatele: Základní škola T.G. Masaryka Mnichovice okres Praha východ., příspěvková organizace

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: Mgr. Marcela Erbeková

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na Základní škole v souladu s Švp.

Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo těmito procesy:
- Tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů, kdy pro zkvalitnění a zpestření výuky chceme vytvořit celkem 420 DUM, které budou následně ověřeny ve výuce.
- Metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků v cizím jazyce, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.
- Individualizací výuky cizích jazyků prostřednictvím dělení hodin.

logo_penizeskolam

Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 05. 10. 2012 | Tisk

* Končí dvouletý projekt Interaktivní metodou výuky


V březnu 2012 se na Základní škole T. G. Masaryka Mnichovice uzavře dvouletý projekt Interaktivní metodou výuky k rozvoji komunikačních dovedností žáků (PROJEKT CZ/1.07/1.1.06/02.0041). Škola obdržela celkem 3 670 039 Kč z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR).

Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 04. 03. 2012 | Tisk

* Nové knížky ve školní knihovně


Knižní fond ve školní multimediální knihovně je průběžně doplňován. Přijďte si vypůjčit nové knížky!


Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 09. 09. 2011 | Tisk

* Environmentální kurz pro pedagogy


V červnu 2011 se mnichovičtí učitelé zúčastnili zahajovacího semináře v rámci environmentálního vzdělávání. Školení připravili pracovníci Muzea Říčany v areálu Hájovny Světice.

Učitelé museli zvládnout i praktické úkoly přímo v přírodě. Další semináře budou realizovány ve školním roce 2011/12 a jsou zaměřeny na celkové provázání ekologické výchovy s výukou jednotlivých předmětů a na podporu a rozvoj environmentální výchovy v Základní škole T. G. Masaryka Mnichovice.


Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 09. 07. 2011 | Tisk

* Akce pro žáky s environmentální tematikou


V měsíci květnu proběhlo několik akcí s environmentální tematikou - beseda a ukázky práce s dravci i pracovní workshopy v pražské ZOO.

Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 09. 06. 2011 | Tisk

* Čistá řeka Sázava 2011


V sobotu 28. 6. 2011 se v Týnci nad Sázavou v nádherné zahradě Společenského centra konal večer pro dobrovolníky, kteří pomáhali čistit řeku Sázavu.

V letošním roce se čištění řeky účastnilo 19 dětí a tři učitelé z naší školy. Za tři dny odvedli pořádný kus práce a dokázali, že na přírodu skutečně myslí.

Do Týnce jeli jen někteří z nich. Děkujeme rodičům, kteří je tam dopravili. S sebou děti přivezly obrázky s tématikou ochrana přírody a uspořádaly výstavku, která se moc líbila. Prezentovaly školu v krátkém vystoupení na jevišti.

Lada Barešová, Lenka Zajíčková


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 06. 06. 2011 | Tisk

* Natura 2011


V úterý 31. 5. 2011 proběhlo v mnichovické škole přírodovědné klání, soutěž NATURA 2011.

Účastnilo se osm škol z našeho regionu ve dvou věkových kategoriích.

Děti prokázaly znalosti v písemných testech, za pomoci ICT techniky poznávaly živočichy a rostliny na obrázcích, na hřišti pod vedením Ekocentra Říčany soutěžily v praktických dovednostech.

Jak to dopadlo?

  • Mladší žáci : 1. místo ZŠ Kamenice 

                    2. místo ZŠ Mnichovice

                    3. místo ZŠ Ondřejov

  • Starší žáci: 1. místo ZŠ Kamenice 

                  2. místo ZŠ Říčany II 

                  3. místo ZŠ Stránčice


Doufáme, že se v Mnichovicích všem soutěžícím líbilo a užili si pěkný den. Děkujeme všem paním učitelkám za přípravu žáků na soutěž a všem, kdo se podíleli na organizaci soutěže.

Lenka Zajíčková, Lada Barešová


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 06. 06. 2011 | Tisk

* Čistý Ladův Kraj 2011


16. dubna 2011 se vydali učitelé a žáci do přírody, aby udělali jarní úklid ve svém nejbližším okolí.

Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 08. 05. 2011 | Tisk

* Podpora a rozvoj environmentální výchovy v Základní škole Mnichovice


     V rámci projektu Interaktivní metody výuky se v klíčové aktivitě 03 učí žáci o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Členové školního ekotýmu (učitelé a žáci) provedli analýzu současné situace a vytvořili desatero naší školy.

Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 26. 04. 2011 | Tisk

* Úspěšnost zavedení metody Super-Nature v naší škole


     Díky zapojení mnichovické školy do projektu na rozšíření výuky AJ ve středočeském kraji „SUPER-NATURE PRO ZŠ“ se učí všichni naši žáci anglicky už od první třídy.

Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 26. 04. 2011 | Tisk

| 0-15 | 15-30 | 30-37 |

© Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha-východ, www.zsmnichovice.cz. Webmaster

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v jazyce PHP.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server