* V mnichovické škole učíme děti číst genetickou metodou


K výuce čtenářských dovedností lze zvolit různé pedagogické postupy. Naši prvňáčci se učí číst a psát tzv. genetickou metodou.


Genetická metoda není metodou novou, už v roce 1913 se žáci učili číst pomocí této metody. Zásadní rozdíl mezi touto metodou a metodou analyticko-syntetickou („slabikovací“) je v učení se velkých tiskacích písmen a jejich hláskování (čteme M-Á-M-A). Přibližně do Vánoc se děti naučí všechna písmena velké tiskací abecedy, která umí přečíst i zapsat do slov i krátkých vět. Mezi nesporné klady této metody patří rychlost nástupu čtení slov, vět i jednoduchých textů, což je silnou motivací pro další učení. Žáci dokáží daleko lépe vnímat obsah čteného textu, a tak je již od samého počátku docíleno čtení s porozuměním.V době, kdy se analyticko-syntetickou metodou děti učí číst a psát slabiky ma, me, mi, u nás děti dokáží tvořit, číst i psát jednoduché věty. V období okolo Vánoc děti začínají číst i písmena malá, (vychází se z podobnosti s velkými písmeny) a nastupuje psaní psacích písmen. Do této doby se věnujeme uvolňovacím kresebným cvikům, grafomotorickým cvičením a získávání správných hygienických návyků.
Důvodů proč jsme zvolili tuto metodu je několik:
1. Mnoho dětí se umí podepsat a zná tedy tiskací písmena svého jména, takže se vychází ze znalostí dětí.
2. Hned od počátku se propojuje čtení a psaní, co děti čtou, umí také napsat.
3. Zapojuje se několik smyslů – oko, ruka, ucho, a to vede k rychlému zapamatování si nových písmen i slov.
Je jasné, že žádná metoda nácviku čtení není univerzální. Každé dítě je jiné, jinak se vyvíjí, ale zdá se, že genetická metoda čtení je přirozená, dětem blízká a pozitivně ovlivňuje výsledky a vztah ke čtení u všech dětí, i u těch se specifickými potřebami. Dokladem je vysoká úroveň čtenářských dovedností u mnichovických prvňáčků a druháků, kteří se touto metodou učili.
Mgr. Lenka Babišová


Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 10. 01. 2009 | 4080 přečtení | Tisk

© Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha-východ, www.zsmnichovice.cz. Webmaster

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v jazyce PHP.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server