Environmentální kurz 6.A, 6.C 

Začátkem listopadu se vydala po roční odmlce část šesťáků, 6.A a 6.C, na environmentální pobyt. Jako tradičně jsme zamířili na Chaloupky u Jihlavy, kde máme už mnoho let zázemí. Týden mimo „civilizaci“ prohlubuje základní hodnoty jako je ohleduplnost, sounáležitost a odpovědnost za své jednání, a to nejen ve vztahu k přírodě. Absolvovali jsme program „Týden lesní moudrosti“ a žáci se naučili spoustu nových dovedností. Počasí bylo na listopad báječné, svítilo slunce, jen na konci nás zahalila trocha mlhy, abychom nezapomněli, že už je přeci jen podzim.   

Program připravili lektoři opravdu pestrý a žáci řešili i aktuální otázky, které společnost trápí. Nechybělo nepřeberné množství her venku, aktivní pohyb na čerstvém vzduchu a utužování týmového ducha společnými úkoly.    

Žáci poznávali a žili život v lese, ten přirozený, bez zásahu člověka i člověkem ovlivněný a pozměněný. Důvěrně se seznámili s námi toliko skloňovaným „strašákem“ kůrovcem (lýkožroutem smrkovým) a zjistili, jak to s ním doopravdy je. Mnozí žáci se ukázali jako rození lesníci, když vybrali nejvhodnější dřevo ke kácení a spočítali, kolik z něj vytěží. Jiní v sobě probudili řezbářské sklony a vytvořili úchvatná díla. Budeme mít mezi sebou jednou i schopné obchodníky a investory. Někdo bude lézt po stromech a dělat si věci po svém, ale i to k životu patří. Jedničku si ale zaslouží všichni za perfektní pořádek na pokojích, na zvládnutí společného úklidu ještě trochu zapracujeme, ale základy máme ze společného soužití dobré.   

Navzdory ročnímu období jsme zvládli i táborák, který hřál při chladném večeru. Čas zbyl i na vytvoření odvážných módních kreací či společný tanec. Hráli jsme společenské hry, pracovali se dřevem, připravovali dřevo na oheň. Někteří z nás se učili překonávat strach večerními pochody po okolí či noční hrou (bojovkou) a mohou na sebe být náležitě pyšní.  

Na Chaloupky jezdíme už spoustu let a vždy jsme o nich mluvili jako o krásném místě uprostřed lesů. Po příjezdu jsme nevěřili svým očím. Po lesích jsme museli pomalu pátrat lupou a bylo třeba se zasadit o to, aby se další školáci vraceli na místo, jak si ho pamatujeme my. Proto jsme poslední den přidali ruku k dílu a budoucím generacím se pokusili „zalesněný“ pohled na Chaloupky zase vrátit. Vysadili jsme stromy, které zde původně rostly, tak doufejme, že se jich co nejvíce ujme a obnova lesa se podaří na jedničku.   

Na přelomu listopadu a prosince čeká environmentální kurz další skupinu šestek, tak jim držíme palce, ať se vše vydaří a užijí si týden jako my. 

Za třídy 6.A, 6.C Ivana Poničanová, Lenka Zajíčková