Hybridní výuka

Covidová pandemie nám přinesla nové zkušenosti. V loňském roce bylo relativně dlouhé období, kdy školy byly úplně uzavřené a děti se učily jen na dálku. Online výuku jsme postupně zvládli všichni – od nejmenších školáků až po učitele. Teď se ze všech stran ozývá: „Školy nezavřeme. Nedovolíme úplné uzavření škol.“ Jak tedy nyní vypadá výuka v naší škole? 

Onemocnění se nám nevyhýbá. Bohužel. To ani není možné. Spolu s nemocí přichází také povinná karanténa pro okolí pozitivního jedince. Děti, které jsou očkované nebo se s pozitivním spolužákem nepotkaly, protože zrovna chyběly, nemusí do karantény a mohou chodit do školy. Takže se snažíme kombinovat prezenční výuku s online výukou a učit tzv. hybridním způsobem – někdo ve škole, někdo doma. Konkrétně to vypadá asi takto: část žáků se „normálně“ učí ve třídě a k tomu jsou za pomoci internetu a techniky připojeni žáci z domova. Učitel a žáci ve třídě se snaží mluvit tak, aby jim rozuměli i děti doma. Dítě doma spolužáky vidí přes kameru. Učitel svou práci připravuje tak, aby ji mohl dálkově nasdílet i s dětmi, které právě ve třídě chybí. Zdá se vám to nemožné? Ne, to je realita dnešních dnů. Náročná pro všechny. Pro učitele obzvlášť.  

Škola průběžně rodiče informuje, jak zrovna vypadá výuka v dané třídě. Rychle se to mění. Každodenní komunikace mezi učiteli a rodinou je nezbytností. Už dávno nestačí jen „známky v žákovské“. Píšeme, voláme, posíláme zprávy. Bez ohledu na čas a denní dobu. Je prokázáno, že dobře nastavená komunikace pomáhá vyřešit spoustu problémů. Moc si vážíme toho, že rodiče s námi spolupracují a tuto nelehkou situaci tak společně zvládáme. S některými reakcemi se rádi rozdělíme i s Vámi: 

Děkujeme za celkově častou a lidskou komunikaci. Toto období není jednoduché pro nikoho a učitelé to mají velmi náročné. Přejeme hodně sil a energie do nadcházejících týdnů.  

 

Děkuji za podrobné informace. Hlavně však, jak se snažíte rychle a pružně na vše reagovat. Hlavně si cením hybridní výuky, kdy tedy ani jeden žák není z “běžné výuky ” vyčleněn. Vůbec to není na ostatních školách běžné a moc si toho vážím. Pevné nervy a hodně sil celému sboru. A samozřejmě i to zdraví a velké poděkování.  

 

Mgr. Marcela Erbeková, ředitelka školy