Klavír ve škole

Hudební výchova by měla plnit estetické, zábavné, terapeutické funkce. Prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností vede žáka k porozumění hudbě. Proto jsme nyní na naší škole připravili projekt, který by měl u žáků ukázat hudbu v pozitivní formě a udělat ze všední přestávky nevšední zážitek. Přišli jsme s nápadem přestěhovat jedno oprášené piano z učebny, na které se moc nehrálo, jen tam v koutě tiše zahálelo, na chodbu školy. Jen co se piano přestěhovalo, tak se u tohoto hudebního nástroje sešel velký houf zvědavých dětí. Hned u prvních tónů klavíru začala chodba zpívat.  Tímto projektem bychom chtěli umožnit žákům nenásilně, a přitom poučeně “vstupovat do komunikace s hudbou” tak, aby byli schopni “okusit hudbu”. Potkávat se tak s živou hudbou a stát se její součástí. Nyní se každý pátek ráno před vyučováním otevírá víko klavíru a chodbou školy se vinou tóny instrumentální hudby. Každý žák má možnost si tento nástroj vyzkoušet a předvést své hudební nadání. Také každý pátek o velké přestávce pořádáme zpívání u tohoto klavíru. Doufejme, že nám toto nadšení dlouho vydrží a tímto projektem prohloubíme u dětí vztah k instrumentální hudbě a zpěvu.  

Radek Čermák