MIMOŠKOLNÍ ČINNOST

V rámci naší mimoškolní činnosti zabezpečujeme širokou nabídku kroužků v 
prostorách školy (výtvarné, sportovní, hudební kroužky, keramika, flétna, jazyky, 
pozemní hokej, nohejbal, stolní tenis, parkour a další). Spolupracujeme rovněž s 
externími subjekty, které působí v naší škole.

Kontaktní osoba: Aneta Tučková, kancelář školy
323 640 330, +420 607 515 771, krouzky@zsmnichovice.cz

V době mimo školní výuku pronajímáme učebny a tělocvičny (velkou a malou) podle 
ceníku odsouhlaseného zřizovatelem na daný školní rok.

Kontaktní osoba: Aneta Tučková, kancelář školy
323 640 330, + 420 607 515 771, aneta.tuckova@zsmnichovice.cz