O ŠKOLE

Školský obvod: Mnichovice, Hrusice, Struhařov, Všestary, Mirošovice (2. stupeň). Poskytujeme vzdělávání pro žáky od 1. do 9. třídy. Součástí školy je školní družina, školní jídelna a školní jídelna – výdejna. V mnichovické škole funguje pobočka ZUŠ Říčany.

Škola má dva objekty: velkou školu v ulici Bezručova a malou školu na Masarykově náměstí. Poslední desetiletí prochází škola velkou modernizací a rozšiřováním prostor. Probíhá výstavba nové jídelny (dokončení 2022). Od 1. září 2021 byla zřízena nová ZŠ Struhařov (ve školním roce 2021/2022 je zde 1. a 2. třída).

Zřizovatel: Město Mnichovice
Školská rada:
předsedkyně Mgr. Jitka Hánová
ROSa:
předsedkyně Ing. Veronika Mitlőhnerová

Zahájení školního roku 1. září 2020, Proslov k zahájení školního roku 2020/2021

Otevření cyklostezky v Mnichovicích

Zahájení školního roku 2020

Naši žáci na nové cyklostezce z Mnichovic do Prahy