DRUŽINA

Je určena pro děti z 1. až 5. ročníku. Celková kapacita 325 míst.
Prostory školní družiny jsou umístěny ve třídách prvního stupně v obou budovách – ve škole Bezručova a na Masarykově náměstí.
Z důvodu bezpečnosti dětí je od září 2020 zaveden docházkový čipový systém.

Vedoucí vychovatelka: Hana Matějovská

Provoz školní družiny: 6:45 – 17:00 hodin

Kontakt: druzina@zsmnichovice.cz