Mnichovická škola pro všechny

Náš školní vzdělávací program směřuje k rozvoji kompetencí a dovedností.

Rozvíjíme talent a potenciál dětí

Každé dítě u nás může objevit své silné i slabé stránky.

Pečujeme o tělo i ducha

Žáky vedeme ke zdravému životnímu stylu a dbáme na jejich fyzické i psychické zdraví.

Táhneme za jeden provaz

Se žáky, rodiči a učiteli tvoříme centrum života v Mnichovicích.

Klademe důraz na kvalitní vzdělání

Připravujeme žáky pro život ve 21. století.