PORADENSTVÍ

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby v naší škole koordinuje zástupkyně ředitelky a jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, několika školními speciálními pedagogy a školní psychoterapeutkou.

V případě, že by se právě u Vašeho dítěte objevily obtíže (logopedické problémy, specifické poruchy učení, specifické poruchy chování, apod.), obraťte se s důvěrou na odborníky tohoto pracoviště. Určitě najdeme v rámci vzájemné spolupráce způsob, jak právě Vašemu dítěti pomoci. Nejdůležitější je problémy řešit včas a podat dítěti pomocnou ruku, aby neztratilo zájem o vzdělání.

Statutární zástupce ředitelky, vedoucí ŠPP: Mgr. Petra Kaprálková, petra.kapralkova@zsmnichovice.cz, tel. +420 733 586 599