Nová strategie 2. stupně

ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY NA 2. STUPNI

Již 10 let máme v mnichovické škole od 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou jazyků. Před 5 lety jsme přidali talentové/víceoborové třídy a zapojili odborníky z praxe. V současné době však rozdělení na jazykové a talentové třídy neodpovídá potřebám dnešní generace studentů. Dali jsme proto hlavy dohromady. Zeptali se žáků i rodičů pomocí dotazníkového šetření, oslovili ke spolupráci odborníky a vytváříme nový koncept výuky na 2. stupni. Nebude to žádná revoluce. Ale posun k vyšší úrovni kvality výuky. Zachováme důraz na rozvoj jazykových kompetencí a podporu talentu každého dítěte.

Na zvýšení kvality výuky na 2. stupni spolupracuje s naší školou Mgr. Petr Chára – pedagog a dlouholetý zástupce ředitele na soukromém gymnáziu OPEN GATE v Babicích, odborník s mezinárodními zkušenostmi: „Individualizace, diferenciace, digitalizace – to jsou důležité pilíře kvalitního vzdělávání!“

 

Na inovaci konceptu výuky na mnichovické škole se podílí i Mgr. Jana Březinová – speciální psychoterapeutka a odbornice na duši dítěte. „Pečovat o vztahy a třídní kolektivy, podporovat nadání a rozpoznat potřeby každého žáka – to patří mezi úkoly dnešní školy!“

 

Rozvoj školy a koncepci výuky mám na starosti zejména já, Mgr. Marcela Erbeková: „Když jsem před skoro 18 lety byla jmenována do funkce ředitelky Základní školy T. G. Masaryka Mnichovice, vůbec jsem si neuměla představit, že se škola o 300 žácích rozroste do dnešních rozměrů. Téměř 800 žáků, o patro vyšší a o tělocvičnu širší škola Bezručova, další školní budovy i jinde v Mnichovicích.  Je to výzva! Společně s dostatečnou kapacitou školy nesmíme zapomínat na kvalitu školy uvnitř. Při rychlosti změn není dlouhodobé plánování snadné. V současné době pandemie se to zdá skoro nemožné. Ale určitě by nebylo správné se omezit jen na řešení věcí „tady a teď “. Takže plánujeme, přemýšlíme a hlavně smysluplné cíle realizujeme.“