ROSa

Rodičovský spolek ROSa Mnichovice působí při škole od roku 2004.

Rodiče se podílejí se na rozvoji školy a spravují fond na podporu mnichovických školáků, např.: nadstandardní jazyková výuka, zabezpečení odměn pro žáky, protidrogové a preventivní přednášky, příspěvek na výjezdy tříd, pořádání akcí pro rodiče a veřejnost.

https://www.facebook.com/rosa.mnichovice

předsedkyně: Ing. Veronika Mitlőhnerová 

Číslo účtu ROSa Mnichovice: 195791366/5500

Kontakty: rosa.mnichovice@seznam.cz