Školská rada

Složení školské rady 2018-2021

1/3 členů volená za zákonné zástupce žáků: Mgr. Jitka Hánová – předseda, MgA. Milan Krajíček, Mgr. Petr Laštovička

1/3 členů jmenovaná za zřizovatele Města Mnichovice: 
Michal Bláha – zapisovatel, Simona Skácelová, Miloslav Šindelář

1/3 členů volená za pedagogické pracovníky: 
Mgr. Veronika Antonínová, Mgr. Lenka Hájková, Ing. Mgr. Ildikó Šalamova