Školská rada

Složení školské rady 2022-2025

1/3 členů volená za zákonné zástupce žáků: Mgr. Jitka Hánová – předseda, MgA. Milan Krajíček, Martin Agler

1/3 členů jmenovaná za zřizovatele Města Mnichovice: 
Michal Bláha, Ing. Veronika Mithlöhnerová, Miloslav Šindelář 1/3 členů volená za pedagogické pracovníky: 
Mgr. Veronika Antonínová, Mgr. Petra Kaprálková, Ing. Mgr. Petr Polanský