Kroužky

V rámci naší mimoškolní činnosti zabezpečujeme širokou nabídku kroužků v prostorách školy (výtvarné, sportovní, hudební kroužky, keramika, flétna, jazyky, pozemní hokej, nohejbal, stolní tenis, parkour a další). Spolupracujeme rovněž s externími subjekty, které působí v naší škole.

Kontaktní osoba: Radka Jiroušková, kancelář školy
323 640 330, +420 607 515 771, krouzky@zsmnichovice.cz

Přihlášky do školních kroužků přijímáme výhradně emailem na krouzky@zsmnichovice.cz od středy 16. září 2021 do pátku 23. září 2021. O zařazení dítěte do kroužku, způsobu platby a dalších informacích budete informování v potvrzovacím emailu. V případě naplnění kroužku rozhoduje o zařazení do kroužku pořadí přijatých přihlášek a požadavky lektora. Kroužky začínají v týdnu od 1. října 2021, koná se 12 lekcí (pokud není uvedeno jinak), hodiny zrušené ze strany lektora se nahrazují v lednu.