Kroužky

V rámci naší mimoškolní činnosti zabezpečujeme širokou nabídku kroužků v prostorách školy (výtvarné, sportovní, hudební kroužky, keramika, flétna, jazyky, pozemní hokej, nohejbal, stolní tenis, parkour a další). Spolupracujeme rovněž s externími subjekty, které působí v naší škole.

Kontaktní osoba: Aneta Tučková, kancelář školy
323 640 330, +420 607 515 771, krouzky@zsmnichovice.cz


 

Ukončení přihlašování školních zájmových kroužků 2023-2024 !

 

Online přihlašování do školních zájmových kroužků bylo ukončeno.  

V současné době se lze přihlásit pouze prostřednictvím e-mailu aneta.tuckova@zsmnichovice.cz a to na kroužky:

  • Basketball
  • Čtenářský klubík 
  • Vaření
  • Nohejbal

V letošním školním roce bude přihlašování na kroužky probíhat výhradně prostřednictvím webové aplikace Bookings (odkaz níže), na žádné jiné formy přihlášek nebude brán zřetel.

Přihlašování bude spuštěno 15.09.2023 od 12:00h do naplnění kapacity jednotlivých kroužků.

ODKAZ PRO PŘIHLÁŠENÍ NA KROUŽKY

Návod pro přihlášení:

1. Zvolte kroužek, na který chcete dítě přihlásit (pod (i) naleznete info ke kroužku).

2. V kalendáři přejděte ze září na říjen.

3. Vyberte den a čas zvoleného kroužku.

4. Vyplňte všechny údaje – jméno, email (rodiče) a dále jméno, příjmení a třídu (dítěte).

Po přihlášení ihned obdržíte potvrzovací email a na základě přijaté přihlášky Vám zašleme platební instrukce a další potřebné informace.

Booking není časově omezen, je otevřen do naplnění kapacity.

DŮLEŽITÉ – u každého kroužku je termín 22:00, který slouží k evidenci náhradníků. Nevejdete-li se do kroužku v řádném čase a chcete, aby dítě bylo zařazeno mezi náhradníky, prosím přihlaste se na tento termín.

 

Na externí kroužky je potřeba přihlašovat se přímo u pořádajících – kontakty naleznete v tabulce s externími kroužky. 
 
Školní kroužky nemusí být otevřeny v případě nenaplnění kapacity na jednotlivých kroužcích.
 

Seznam kroužku 2023/2024

Seznam externích kroužku 2023/2024