JÍDELNA

Aktuální jídelníček zde a objednání stravy zde.

Z důvodu výstavby nové školní jídelny je zabezpečeno stravování dovozem obědů z vývařovny Arter Říčany. Výdej stravy probíhá na dvou místech. Pro žáky z malé školy ve výdejně „Na schůdkách“ na Masarykově náměstí (jednotné menu, děti nepotřebují čip).
Pro žáky z velké školy Bezručova v náhradních prostorách v sále Mnichovické krčmy. Strávníci mají možnost výběru z nabídky 2 menu (objednávkový systém přes internet). Každý strávník musí mít čip (150 Kč) – k zakoupení v kanceláři školní jídelny v sále Mnichovické krčmy.

    • IZO školní jídelna: 113 800 029
    • IZO školní jídelna – výdejna: 181 109 034

Vedoucí školní jídelny: Helena Blažková

Kontakt: +420 730 140 547, 323 640 331, jidelna@zsmnichovice.cz

Číslo bankovního účtu školní jídelny: 181 913 262/0300

Ceny stravného od 1. 9. 2021: 

    • děti 7-10 let – 29 Kč
    • děti 11-14 let – 31 Kč
    • děti 15+ – 34 Kč

Další dokumenty:

vizualizace nové jídelny