Co nového v tělocviku?

V této nelehké době je potřeba se bavit, přijít na jiné myšlenky a vytvořit dětem emotivní prožitky s úsměvem na tváři. Snažíme se tedy každý den, děti maximálně motivovat ke sportu a k tomu využíváme různé prostředky. Jako první lze zmínit nákup nových pomůcek pro všechny věkové kategorie naší školy. Během posledního roku jsme zakoupili nové molitanové bedny, překážky, posilovací gumy a expandery, specializované míče a florbalové hokejky s brankami. Druhým prostředkem, jak děti více motivovat, jsou různé sportovní soutěže a turnaje. V této souvislosti stojí určitě za zmínku florbalový turnaj 6. a 7. tříd. Turnaj proběhl ve čtvrtek 10. 3. a této akce se účastnilo celkem 7 tříd a jako 8. účastník byl sestaven tým učitelů, který velmi zpestřil samotný průběh turnaje. Akce probíhala celý den ve velké tělocvičně, kde jsme společně s kolegy vytvořili profesionální atmosféru turnaje. Žáci sledovali vývoj a čas utkání na digitální časomíře, ozvučení a komentář k turnaji i s moderátorem akce také fungovalo. Jako poslední lze zmínit i velkou účast nadšených fanoušků z řad žáků. Na závěr nechybělo ani vyhlášení s předáním cen a pohárů. Doufáme a přejeme si, aby takových akcí probíhalo postupem časů víc a víc a doufejme, že si je děti maximálně užijí. V přípravách jsou v tuto dobu už další školní i mimoškolní akce, o kterých vás budeme rádi informovat někdy příště. 

Za kabinet TV Příhoda Petr