Informace k zápisu 2022/2023

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám poskytli bližší informace k aktivitám, které jsou přímo spojeny se zápisem Vaší dcery/Vašeho syna do první třídy.

ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice

1.  ONLINE KAVÁRNA

Online Kavárna pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční ve středu 30. března 2022 od 18:00 hodin. Pro online komunikaci využíváme platformu Microsoft Teams.

 

Témata rodičovské kavárny:

  • Představení základní školy T. G. Masaryka Mnichovice
  • Jak to chodí v první třídě
  • Připravenost dítěte na vstup do 1. třídy
  • Informace k zápisu

Do místnosti, kde se schůzka koná, se dostanete přes odkaz na webových stránkách školy www.zsmnichovice.cz, který bude k dispozici od 21. března 2022.

 

2.  MOTIVAČNÍ ZÁPIS – ROZHOVOR S DÍTĚTEM

Motivační zápis – rozhovor s dítětem se uskuteční v sobotu 9. dubna 2022 od 09:00 do 16:00 hodin ve škole na Masarykově náměstí v Mnichovicích.

 

V týdnu od 4. dubna bude možné registrovat Vaše dítě do rezervačního systému, který Vám umožní zvolit si konkrétní čas pro motivační zápis v sobotu 9. dubna tak, abyste nemuseli čekat. Rezervační systém bude k dispozici na webových stránkách školy www.zsmnichovice.cz.

 

3.  PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO ŠKOLY

K zápisu Vaší dcery/Vašeho syna do první třídy je potřeba podat elektronickou žádost prostřednictvím systému www.zapisyonline.cz. Odkaz bude zpřístupněn od 19. do 30. dubna 2022 na webových stránkách naší školy. Toto je poslední ze tří kroků, které jsou třeba k zápisu do první třídy.