Kroužky 2023/2024

V rámci naší mimoškolní činnosti zabezpečujeme širokou nabídku kroužků v prostorách školy. V letošním školním roce bude přihlašování na kroužky probíhat výhradně prostřednictvím webové aplikace Bookings, na žádné jiné formy přihlášek nebude brán zřetel. 
 
Přihlašování bude spuštěno 15.09.2023 od 12:00h do naplnění kapacity jednotlivých kroužků.