Přechod na střední školu

Dostat se na vybranou střední školu – to je pro většinu našich deváťáků a jejich rodičů velké téma. I my u nás ve škole tuto problematiku nepodceňujeme a snažíme se dětem i rodičům být nápomocní.

Z výsledků v minulých letech víme, že dlouhodobě mají mnichovičtí žáci nadprůměrné výsledky v přijímacích zkouškách v porovnání s celou ČR. Na gymnázia a lycea v loňském roce nastoupilo 19 našich absolventů (29,7%), na střední školy s maturitou 33 žáků (51,6%), na střední odborné učiliště 12 žáků (18,7%). Nikdo nezůstal nepřijatý.

Není to však jen o přijímacích zkouškách, ale o dlouhodobé přípravě v oblasti osobně – sociálního rozvoje, o dostatku informací o pracovním trhu a možnostech návazného vzdělávání a pak samozřejmě hlavně o vlastním učení vedoucí k získání znalostí, dovedností a schopností pro uplatnění na středních školách i v životě.
Pro žáky v 9. třídách nabízíme již od září specializované semináře pro přípravu na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Trénují rovněž zkušební testy Cermat, aby si postupně zvykli na formát přijímacích zkoušek. Někteří již vědí, na které střední škole chtějí pokračovat ve studiu, někteří ještě vybírají – na veletrzích, na dnech otevřených dveří nebo na webových stránkách škol.
Naši žáci z 8. tříd jsou v letošním školním roce zapojeni do programu JOB START s organizací www.nadaniadovednosti.cz . Pro všechny osmáky jsou připraveny workshopy, profesní testy a individuální konzultace s kariérovým poradcem.

Přesný průběh organizace letošních přijímacích zkoušek na střední školy musí být ještě legislativně schválen, ale věřme, že plánovaná úprava v podobě digitalizace a navýšení počtu z 2 na 3 přihlášky bude ku prospěchu. Naši deváťáci mají situaci s přechodem na střední školu ztíženou tím, že je nás tady v lokalitě kolem Prahy opravdu hodně. Místa na středních školách sice jsou, ale ne vždy v oborech, do kterých se studenti hlásí. Ale i to patří k životu – cesty k dalšímu uplatnění a spokojenosti mohou být různé. Věřme, že každý z našich deváťáků si tu svou „správnou“ cestu najde. Držíme všem palce!

Mgr. Marcela Erbeková, ředitelka školy