Rozhovor s vedoucím sboru

Rozhovor s panem učitelem Tichým, vedoucím školního sboru-O Čertovském reji a školním sboru 

Začátkem prosince se na náměstí v Mnichovicích každoročně koná vánoční akce Čertovský rej a možná přijde i Mikuláš. Na této akci je možné vidět žáky ze školního sboru naší školy. 

Kolikátá účast Vašeho sboru to byla? 

Této akce se pravidelně účastníme již minimálně 7 let. 

Kolik členů má Váš sbor? 

Zpočátku akci zajišťoval školní soubor, čítající cca 30 žáků, poslední 3 roky na tuto akci vybereme žáky z různých tříd, dobré zpěváky, protože pravidelně zpívající sbor nyní ve škole není. 

Jaké je složení sboru?  

Složení je napříč třídami, samozřejmě převažují dívky a žáci spíše nižších ročníků a prvního stupně. 

Jsou členy sboru i chlapci? 

Několik dobrých zpěváků z řad chlapců také máme. 

Jaký má Váš sbor repertoár? 

Repertoár se podřizuje tomu, o jakou akci se jedná. 

Má Váš sbor i hudební doprovod? 

Momentálně sbor zpívá buď á cappella tzn. bez hudebního doprovodu, nebo half-playback, hudební doprovod + živý zpěv.  

Lze vidět Váš školní sbor také v jiných městech? 

Momentálně ne. 

Jakou nejbližší akci plánujete? 

Nejbližší akcí bude zřejmě Mnichovické kramaření. 

Jaké věkové kategorie žáků zpívají ve Vašem sboru? 

Od 8 do 14 let. 

Kolik mi musí být let, abych se mohl přihlásit do školního sboru? 

Nemáme žádné omezení. 

Je nějaký věkový limit? 

Žádný limit nemáme. 

Jak dlouho vykonáváte funkci vedoucího školního sboru? 

10 let 

Pociťujete menší nebo naopak větší zájem o zpívání ve školním sboru? 

Připadá mi, že zájem o zpívání postupem času u žáků klesá. 

 

 Rozhovor udělal Tobiáš Kolník z 8. C