Stávka ve školách

Vážení rodiče, milí žáci, 

asi jste v médiích zaznamenali informace o chystané stávce ve školách, která by se měla konat v pondělí 27. listopadu 2023. 

I my, učitelé a nepedagogičtí pracovníci v Základní škole T. G. Masaryka Mnichovice, jsme znepokojeni chystanými škrty a snižováním výdajů na vzdělávání v České republice. Asi se mnou budete souhlasit, že mít dobré školy si zaslouží všechny děti a jejich rodiče. A to nelze zabezpečit bez dostatečných finančních prostředků. Ano, jsou to investice, které nejsou hned vidět. To, že něco nefunguje, se projeví až za několik let. Už dnes můžeme vidět, jak stoupá počet dětí s nějakými obtížemi a jak je pro rodiče složité najít odbornou pomoc. I v naší škole se s tím setkáváme. Velmi si vážím toho, že se nám daří mít v našem mnichovickém týmu speciální pedagogy a psychoterapeuty. Mnoho dětí potřebuje také individuální dopomoc a to je možné jen tehdy, pokud budeme mít v našem pedagogickém sboru asistenty. To, co již u nás v Mnichovicích považujeme za samozřejmost, lze také jenom při dostatku peněz na kvalitní učitele: možnost volitelných talentových bloků, dělení tříd na menší skupiny na jazyky a na matematiku, semináře pro přípravu na přijímací zkoušky na střední školy a další nadstandardní výuka, např. rodilí mluvčí. Kromě učitelů, pracují v naší instituci, která má na starosti více než 800 žáků, také uklízečky, kuchaři a správní zaměstnanci. I oni si za svou práci zaslouží odpovídající odměnu. Určitě sem patří i vybavení a učebnice pro žáky – i to stojí nějaké peníze. Toto všechno je v ohrožení, pokud resort školství bude podfinancován. Jak to konkrétně dopadne na naši mnichovickou školu, ještě není v tuto chvíli úplně známo. Věřím, že si s tím v rámci naší velké školy a dobré spolupráce se zřizovatelem i s Vámi rodiči, zase „nějak“ poradíme. Ale přesto jsem přesvědčena, že na vzdělávání našich dětí by se šetřit nemělo. Je to obraz vyspělé společnosti.  

Přes všechny vyjmenované obavy a jasný nesouhlas s navrhovanými změnamina úkor kvality vzdělávání jsme se u nás v mnichovické škole rozhodli 

ponechat v pondělí 27. listopadu 2023 provoz školy v běžném režimu. 

 

Mgr. Marcela Erbeková, ředitelka školy 

V Mnichovicích 21. listopadu 2023