Velikonoční stezka

Než se děti rozeběhly na Velikonoční prázdniny, měly možnost ve školní družině projít Velikonoční stezkou.

Plnily úkoly ve dvojicích a po rozluštění se dozvěděly, že je čeká sladká odměna jako poklad v lese.

 

Za třídu 2. A a 2. B Petra Musilová a Olina Trnková