Adventní setkání 2.C

V pátek 8. prosince proběhlo Adventní setkání třídy 2.C z malé školy na náměstí. Účast na setkání byla velká, že jsme se skoro nevešli do třídy. Žáci společně se svými rodiči a sourozenci vyráběli vánoční ozdobičky, dotvářeli sádrové svícínky a postavičky a v neposlední řadě si ozdobili perníčky, které žáci sami pekli, a na které připravili i vlastní citronovou polevu. K práci nám hrály koledy, a překvapením večera bylo hudební vystoupení žákyně Dianky Š., která nám zahrála několik skladeb na harfu.

Karolína Zvolánek