Nadílka ve Všestarech

V sobotu 2. prosince se ve Všestarech na návsi konala akce „Mikulášská nadílka“, kterou organizovali SDH a JSDH Všestary, obec Všestary a dobrovolníci ze Všestar. Při této příležitosti se mohli nejen rodiče potěšit z krásného vystoupení dětí z mateřské a základní školy ve Všestarech a z dětského sboru Bardáček.V rámci celého odpoledního programu měly děti možnost navštívit Peklo a Mikuláše se svou družinou, který jim nadělil bohatou nadílku. Dále byly pro děti připravené dílničky, kde si mohly ozdobit perníčky nebo vyrobit andělíčka a figurku do Betléma. Přesto, že na návštěvě v „pekle“ občas ukápla nějaká ta slzička, akci provázel smích, radost a všichni si program užili. Mikulášskou nadílku zakončilo rozsvícení vánočního stromku na návsi.

 

Za všestarský tým učitelek všem moc děkujeme.

Kateřina Znamenáčková