Fyzika do vlastních rukou

Na konci listopadu navštívili naši školu studenti Matematicko-fyzikální fakulty UK v rámci projektu Fyzika do vlastních rukou. Cílem projektu je rozšířit zábavnou formou znalosti z fyziky a motivovat žáky pro další objevování fyzikálních zákonitostí a ke studiu fyziky a dalších technických oborů.

Žáci každé třídy 8. ročníku postupně prošli třemi stanovišti. Na jednom jim studenti ukázali experimenty z oboru nízkých teplot – experimenty s tekutým dusíkem. Tady asi nejvíce zaujal levitující supravodič. Na dalších dvou stanovištích to byly experimenty z optiky. Žáci poznali různé druhy elektromagnetického záření, které se od sebe liší vlnovou délkou, která určuje jejich charakteristické vlastnosti. Blíže se zabývali viditelnou oblastí elektromagnetického spektra – světlem. Některé experimenty si mohli žáci sami vyzkoušet, u dalších asistovali. Naši žáci byli i velmi zvídaví a otázek „Proč …?“ bylo mnoho.

Chci tímto studentům fyziky poděkovat za zpestření výuky a realizaci technicky náročnějších experimentů. Věřím, že jsme se v naší škole nad zajímavostmi fyziky neviděli naposledy.