III. vlna doučování ve škole

Naše škola se i v tomto školním roce zapojila již do III. vlny doučování. Třetí vlna je financována z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Národní plán obnovy podporuje všechny základní a střední školy v České republice v realizaci individuálního a skupinového doučování žáků. Program doučování má za cíl zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky.

Průvodní informativní dopis