Adaptační kurzy 6. tříd

Během měsíce září vyjely postupně všechny 6. třídy na adaptační kurz. Žáci se svými třídními učiteli strávili dva dny ve světické hájovně a v lese kolem ní. Lektoři jim připravili pestrý program s tajemným názvem „Akce T“. Aktivity byly zaměřené na vzájemné poznání, spolupráci, ale také na vztah k přírodě a zachování vhodného životního prostředí pro budoucnost. Na aktivity byli žáci rozděleni pokaždé jiným způsobem do týmů. Pro vyřešení toho, zda hledat pro život jinou planetu či se trvale dobře starat o tu naši, však byla potřeba spolupráce celé třídy. Ačkoli některým třídám počasí příliš nepřálo, večerní táborák s opékáním buřtíků a chleba si užili všichni.  Po setmění zbyl čas i na společenské hry. Pobyt v hájovně uběhl strašně rychle. To, že si jej všichni užili, snad dokládá otázka žáků při cestě zpět k vlaku: „A paní učitelko, proč jsme tu nemohli být celý týden?“      

Za 6. třídy Lenka Bláhová