Kreativní psaní

Naše škola dostala nabídku zapojit se do mezinárodního projektu Erasmus+. Čtyřčlenný tým složený ze dvou našich učitelů a dvou učitelů ze střední školy z Ostravy vytvoří projektový tým na zpracování tématu kreativního psaní (creative writing).

Úvodní seminář tohoto projektu proběhl ve středu 29. 3. na půdě naší školy, kam kromě našich pedagogů přijeli i právě zástupci z Ostravy a pozvání přijali i ze Základní školy a gymnázia Navis ve Světicích. Pod vedením lektora Reného Nekudy si tak přibližně dvacítka učitelů vyzkoušela tvorbu postav, prostředí, dialogů a příběhů. Pro zúčastněné byl program zajímavý a užitečný nejen pro výuku jazyků.

Ve druhé polovině května jsme naopak my pozváni do Ostravy na konferenci o využití žurnalistiky ve výuce anglického jazyka.

Za zúčastněné učitele

Bc. Kryštof Knecht a Bc. Tereza Klímová