Vynášení Morany

Jaro ví, že mu fandíme, že mu oproti zimě držíme palce, aby co nejdříve převzalo svoji vládu. Abychom probuzení přírody co nejvíce podpořili, obrátili jsme se s vírou na lidové tradice. A naše úsilí se vyplatilo, byť jen na pár dní…

Po dnešním tradičním VYNÁŠENÍ SMRTKY nám počasí nadělilo jarní den, během kterého jsme si zazpívali, zatančili, pohráli… a nakonec podle lidového zvyku Moranu zapálili.  

Děti z družiny na náměstí si vyrobily slaměnou Moranu a dnes ji slavnostně zapálily, aby se rozloučily se zimou.

Za školní družinu na náměstí Ivana Demková

 

A Morana se vynášela i jinde…

 

Jako každoročně jsme si ve školní družině připomněli první jarní den starodávný pohanský zvyk, vynášení Morany. Děti si ji vyrobily samy z papírů, starých oblečků a klacíků.  

Došli jsme k našemu oblíbenému potůčku, společně si zazpívali písničku, zatančili taneček a pak upálili Moranu. 

Děti si napsaly na papírek své bolístky a smutky, které nechaly po vodě odplout do neznáma.  

Teď už jen aby opravdu začalo všemi tolik očekávané jaro.

Olga Trnková a Petra Musilová, vychovatelky 1. A a 1. B