Nový školní rok 2022/2023

První zářijový den jsme zahájili v duchu našich starých zvyklostí, tzn. všichni jsme se ráno sešli na náměstí – děti, rodiče, učitelé. Po 3 leté pauze, kdy jsme se nemohli v tak velkém počtu setkávat, nás do nového školního roku přivítala paní starostka Margita Valentová s paní hejtmankou Petrou Peckovou i další představitelé našeho města a školy. Odpoledne nás pak čekalo slavnostní otevření nové školní jídelny. Byla to velká sláva a velké množství návštěvníků – od dětí až po seniory.

Máme 800 žáků ve 32 třídách. Ti nejmenší se učí v malé škole na náměstí. Ve velké budově Bezručova jsou žáci od 3. do 9. tříd. Do lavic v naší škole usedlo i několik ukrajinských dětí, které postupně začleňujeme do běžného života ve třídách. Nyní se u nás vzdělává 29 žáků z Ukrajiny. Ve škole pracuje přes 100 zaměstnanců. Máme 82 pedagogů – učitelů, vychovatelů a asistentů pedagogů, z toho 3 rodilé mluvčí a 16 mužů. Asi jste již zaznamenali v médiích, že školy zejména v regionu kolem Prahy se potýkají s nedostatkem učitelů. Ani my nejsme výjimkou. Vydali jsme se cestou hledání nových posil mezi studenty pedagogických fakult, z nichž již mnozí u nás pracují na zkrácené úvazky. Řada nových kolegů k nám také přišla z jiných oborů, v práci učitele „se našli“ a postupně si dodělávají potřebnou pedagogickou kvalifikaci. Mezi mnichovickými učiteli tak najdete mnoho inženýrů, ze kterých se stali výborní učitelé.

Nová školní jídelna vaří téměř 900 obědů. Nyní zde pracuje 8 pracovníků pod vedením pana Miloše Kuby. Stávající tým našich paní kuchařek doplnili dva muži, kteří přišli do mnichovické školní jídelny se zkušenostmi z velkých hotelů. Navázali jsme také spolupráci s učilištěm v Kunicích, jejichž studenti oboru kuchař v naší jídelně konají odbornou praxi.

Nový školní rok 2022/2023 odstartoval. Držme si palce, ať ho všichni úspěšně zvládneme. Děti i my, dospělí.

Mgr. Marcela Erbeková, ředitelka školy