Pozdrav z Chaloupek

Environmentální pobyt tříd 6.A a 6.D je v plném proudu. Žáci se na celý týden přenesou do “Historie všedního dne” a vyzkouší si, jak naši předci žili, pracovali, stravovali se a trávili volný čas. A tak dnes chlapci káceli, řezali a sekali stromy, dívky vařily polévku a pekly chléb. Ráno se všichni pravidelně starají o zvířata. Všichni si také vyzkoušeli hry, kterým se děti věnovaly na konci 19. století. Zítra již hurá na farmu vyrábět sýr a máslo! Ve čtvrtek na žáky čekají další programy: řezbář, bylinkář, včelař a švadlenka.