Sběr kaštanů a žaludů

Sběr kaštanů a žaludů začal 9.10. Pojďte sbírat s námi. Suché plody odevzdejte do označeného kontejneru, který je umístěn pod lípami u školy. Odměnu dostane ten, kdo nasbírá nejvíce kaštanů a žaludů. Nezapomeňte zvážit svůj sběr. Hmotnost spolu se jménem pošlete na email: kastany@zsmnichovice.cz