První pomoc

Pokud i vy máte to štěstí, jako já, že jste nemuseli zasahovat nebo asistovat při hromadné dopravní nehodě, živelné katastrofě nebo při „obyčejném úrazu“ blízké osoby, je to velká devíza, ale co když se něco takového stane…?

Ano, něco jiného je být teoreticky připraven a něco jiného je správně v dané nelehké situaci zareagovat. Proto všech čtyřicet účastníků srpnového kurzu první pomoci uvítalo, že teoretické rady byly podpořeny i praktickou a názornou zkouškou a ukázkou.

Vyzkoušeli jsme si tak případy, na první pohled banální, jako je krvácení z nosu až po resuscitaci malého dítěte. Lektorky nás nešetřily a připravily pro nás imitaci zabodnutého tělesa v oku a i jiné úrazy, o kterých nechceme ani přemýšlet.

Ale život je už takový, takže přináší to dobré i zlé.  A na to zlé jsme touto lekcí připraveni napravit, aby se v dobré obrátilo J.

Hana Olišarová