Škola Všestary

Škola Všestary otevřela své dveře a přivítala nové žáčky

Dva měsíce letních prázdnin jsou za námi a celý školní rok před námi.

Prvňáčci představují zvláštní skupinu studentů, a proto nebudou chybět ani ve Všestarech společně se dvěma přípravnými třídami.

Malí žáčci jsou obvykle velmi zvědaví a těší se, že se dozví nové věci a ani ve

Všestarech tomu není jinak. Paní učitelky se zase těší na to, jak je budou v novém detašovaném pracovišti Základní školy Mnichovice, v tak krásném prostředí rozvíjet, podporovat jejich zvídavost, učit týmové spolupráci a navazovat nová přátelství.

My jsme se společně s kolegyněmi snažily během letních prázdnin vytvořit co

nejpříjemnější prostředí pro naše malé žáčky. Vybíraly jsme vhodné vybavení třídy, pomůcky, učebnice, hry, výzdobu aj. Ve škole jsme společnými silami uklízely, plánovaly, diskutovaly, radily se, stěhovaly věci tam a zase zpět. Také jsme se vzdělávaly a načerpaly tak nové praktické nápady, které ve školním roce moc rády využijeme.  

Od samého začátku se těšíme na výhody, které nám toto všestarské pracoviště poskytuje.

Patří mezi ně nejenom malý počet žáčků ve třídách, ale také bezprostřední blízkost přírody, která nás již teď vybízí k různým venkovním aktivitám a pobytu na čerstvém vzduchu.

Slavnostní otevření a zahájení provozu školního zařízení se konalo v neděli 3. září. Tato

akce byla významným okamžikem, a to jak pro rodiče a jejich děti, tak pro všechny, kteří se na budování Školy Všestary podíleli. Návštěvníci si během slunečného odpoledne prohlédli třídy, seznámili se s budoucími učitelkami a obdivovali krásu zdejšího okolí. Děti ocenily tvořivá a sportovní stanoviště. Milou atmosféru doplnilo bohaté občerstvení, které zajistili kuchaři z mnichovické školní jídelny. 

Toto společné setkání bylo velmi přínosné pro žáčky, kteří měli původně obavy

z neznáma. Ze slavnostního dne otevřených dveří odcházely s úsměvem na tváři a se slovy, že se do své nové barevné školy moc těší.  

První den ve školním roce je základním kamenem pro úspěšný průběh celého školního

roku. Slunečné počasí nám přálo a před osmou hodinou ranní všichni netrpělivě čekali na otevření školy. Paní učitelky vítaly své žáčky s úsměvem. Počáteční nervozita a rozpaky rychle opadly a první školní den tak všichni zvládli na jedničku. Myslíme si, že dnešní den jsme si všichni krásně užili.

Za tým všestarských učitelek

Michaela Kovářová