Šk. rok 2022/23 je za námi

Škola je živý organizmus, kde se toho děje opravdu mnoho. Ty největší zážitky a úspěchy naši žáci a učitelé dokumentují ve svých článcích na sociálních sítích školy i v Životě Mnichovic. Mohlo by to vypadat, jakoby se děti vůbec neučily. Ale opak je pravdou. To, o čem se dozvídají ve školních předmětech, zažívají přímo v praxi. (Zrovna teď, kdy píši tento článek, je 45 mnichovických školáků na studijní cestě ve Velké Británii.)

Asi jste všichni zaznamenali velké starosti letošních deváťáků a jejich rodičů s přijímacími zkouškami na střední školy. Ano, je to tak. Populačně silné ročníky ukončují základní školu a postupují dále. My, tady kolem Prahy to pociťujeme ještě silněji než v jiných částech republiky. I když už jsou všichni naši studenti přijati na nějakou střední školu, stále to ještě nejsou konečná čísla. Někteří ještě zvažují, kam v září nastoupí. Už dávno totiž neplatí, že cesta za vzděláním je jasně nalinkovaná a že obor, který si v 15ti letech vyberete, je tou prací, kterou budete dělat po celý život. Proto je tolik důležité umět se o sebe postarat, zvládnout nepohodu i rychlé změny, které s sebou život mimo školní lavice přináší. Je to tak v celé společnosti a my jsme její součástí.

Už dnes víme, že i naše škola se mění a v září nás zase bude o několik desítek více. Počet 800 žáků a 100 pedagogických zaměstnanců bude určitě překonán. Shodně jako je to na středních školách i u nás ještě řešíme, kdo a kam v září nastoupí. Někdo se také během prázdnin do Mnichovic přistěhuje – to je zkrátka každoroční realita. V současných budovách už místa navíc nejsou a zase se rozšiřujeme dále. Od září přibude naše odloučené pracoviště ve Všestarech v prostoru bývalého dětského centra na okraji Strančic. Velký park a okolní zeleň je velmi krásným zázemím pro nejmenší školáky. Bude zde 1. třída pro všestarské děti a přípravné třídy pro předškoláky z Mnichovic, Všestar, Hrusic a Strančic. Taková „malá lesní školička“!

Milí žáci, učitelé i rodiče, užijte si klidné léto – dostatečně dlouhé na odpočinek i na všechny potřebné rekonstrukce a přípravu školních tříd.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ V PONDĚLÍ 4. ZÁŘÍ 2023.

Mgr. Marcela Erbeková, ředitelka školy