Tři králové ve Všestarech

Dne 5. ledna se děti vydaly popřát hezký nový rok panu starostovi a některým domům, rozhodly se to udělat v maskách Tří králů. Bylo to opravdu kouzelné a plné radosti. V dopoledních hodinách se děti oblékly do svých kostýmů představující jednoho z králů – Kašpara, Melichara a Baltazara. Nechyběly ani ručně vyrobené koruny.

Když dorazily k panu starostovi a vybraným domům, tak byly přivítány s otevřenou náručí. Všichni byli dojati jejich návštěvou a zpívající tradiční koledou.

Byl to den plný smíchu, písní a společenství, který si všichni zapamatovali jako krásný začátek nového roku.

Za tým všestarských učitelek Michaela Kovářová