Třídenní kurz angličtiny

Třídenní intenzivní kurz je zaměřen především na rozvoj komunikačních dovedností. Všechny lekce a aktivity jsou určeny pro získání sebedůvěry v mluveném projevu – studenti postupně ztrácí ostych a přestávají se „bát“ mluvit anglicky.

Kurz je určen pro všechny žáky školy od 3.třídy výše, kteří budou případně zařazeni do skupin podle věku. Kurz bude každý den rozdělen na 4 výukové bloky (3x 60min + 90min) od 9 do 14hod, dohromady 4,5 hodiny angličtiny (neboli 6 standardních vyučovacích hodin) denně. Kurz bude veden zkušenou a kvalifikovanou rodilou mluvčí z Anglie Fran – Čeština není ve třídě povolena!

Cena kurzu je 2400 Kč za studenta, cena zahrnuje:

  • 3 x 6 = 18 vyučovacích hodin intenzivní angličtiny v malých skupinách (minimálně 8, maximálně 15 studentů)
  • Výukové materiály

Kurz bude probíhat v následujících termínech:

28.9.-30.9.2023

17.11.-19.11.2023

V uplynulých letech už v ZŠ Mnichovice proběhlo mnoho kurzů EE a jejich účastníci, rodiče i vedení školy byli s kurzy vždy velice spokojeni…

Na kurz se můžete hlásit u paní učitelky Šubrtové do 22.9.2023

Další informace o EE a kontakty najdete na našich webových stránkách: www.englishextra.cz