INFORMACE KE STAVBĚ

Vzhledem k pokračující stavbě bude od čtvrtka 21. 9. 2023 zkomplikovaná doprava mezi školou na náměstím –
bude uzavřen širší chodník na ulici Ondřejovská – cca mezi přechodem pod školou a náměstím (cca na 1 měsíc).
 
Alternativní přístup z náměstí ke škole je možný:
  1. kolem Krčmy po cyklostezce, Sportovní ulicí na přechod pro chodce u Bezručovy ulice (světla budou vypnutá, ale přechod bude v provozu)
  2. z Masarykova náměstí Husovou ulicí kolem kostela do Sadové a přes Podhorky do Bezručovy ulice. V rámci zvýšení bezpečnosti chodců bude v Husově ulici ve zúžení u kostela zřízen provizorní koridor pro chodce, kdy místo, které je nyní vyznačeno vodorovným dopravním značením, bude doplněno o svislé červeno-bílé zábrany s páskou. Přístup ke škole tedy se zvýšenou opatrností bude možný i tudy. 
  3. úzký chodník na levé straně ve směru od Masarykova náměstí nebude uzavřen, ale vzhledem nedostačené šíři chodníku tento přístup nedoporučujeme.
Mgr. Marcela Erbeková

ředitelka školy
Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha – východ
Bezručova 346, 251 64 Mnichovice

tel.: 323 640 330, 606 189 863