ZUŠ Říčany

Milé děti, vážení rodiče, vážení příznivci uměleckého vzdělávání!

1.září 2023 to bude přesně 70 let, co zemský školní inspektor Alois Čech založil Státní hudební školu v Říčanech, prozatím se dvěma učitelskými silami……tak zní první zápis v kronice školy.

Od té doby ZUŠ  Říčany vzdělává  talentované žáky z našeho regionu a aktivně se podílí na kulturním životě měst a obcí. Za těch 70 let se hodně věcí událo, škola se úspěšně rozvíjí a nás těší, že o umělecké vzdělávání je stále větší a větší zájem.

Mnichovická pobočka byla založena před více než 20 lety panem ředitelem Bohumilem Průchou. Po několika letech byla výuka na pobočce uzavřena. Obnovena byla před pěti lety a od té doby se pobočka stále více rozrůstá a nás těší zájem mnichovických rodičů a dětí. Velké poděkování patří i vedení ZŠ Mnichovice, paní ředitelce Marcele  Erbekové, paní zástupkyni Petře Kaprálkové a kolegům pedagogům, za péči, kterou ZUŠ poskytují.

A protože nezahálíme, rádi bychom vás pozvali na první akce, které jsou s naším významným výročím spojeny.

22.září 2023 v 16.30  vás všechny zveme do ND na Novou scénu na Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha. Dokument Rok s Národním divadlem byl přijat jako nesoutěžní snímek na tento významný festival a jeho premiéra se uskuteční právě tady. Byly bychom rádi, abyste při této neopakovatelné události byli všichni s námi v ND. Vstupenky si můžete zajistit buď v ZUŠ (stačí poslat e-mail nebo se zapsat do sdílené tabulky na webových stránkách) nebo přímo v rezervačním systému MTF Zlatá Praha. Tímto aktem uzavřeme tento jedinečný a neopakovatelný rok.

26.září 2023 v 17.30 v KC Labuť proběhne křest CD pěveckého sboru Naladěno ZUŠ Říčany. Hosté večera budou  Marta Töpferová a mužský pěvecký sbor Severáčku Men Tones.

Informace k novému školnímu roku

Až budete číst tento článek, školní rok už bude v plném proudu. Doufáme, že rodiče našli veškeré informace na webových stránkách a s nástupem do nového školního roku nebyl žádný problém.

Přejeme vám všem úspěšný školní rok a těšíme se, že se na našich akcích s některými z vás potkáme!

Mgr. Iveta Sinkulová, MBA.

ředitelka ZUŠ Říčany